TIMRINGEN
JL Trätradition använder sig av en traditionell och mycket väl beprövad timringsteknik med tusenåriga anor.

Efter att vi kommit överens med dig som kund över hur ditt hus ska se ut, tar vi fram hustimmer i rätt längder och dimensioner. Vanligtvis beställs detta från sågverk med hustimmer som specialitet.

Timret anländer till oss med sidorna blockade till rätt dimension och med över och undersidan av stocken obearbetade. Timrets kvalitet kontrolleras och timringen kan påbörjas.

Vi bygger upp stommen på vår produktionsplats stock för stock.

Varje stock är unik och dess naturliga form anpassas efter underliggande stock genom det s.k. långdraget som sågas ut med motorsåg och finjusteras med yxa.

Den bredbladiga yxan- bilan används för att bearbeta stockarnas ut och insida. Denna handbilning tillsammans med timrets naturliga former ger timmerstommen mycket av sin estetiska karaktär.

Stockarna sammanfogas i väggarna av dymlingar och i hörnen av knutar som kan vara av olika typ. Vanligast är raka enkel och dubbelhaksknutar s.k. hälsingeknut samt den halsade kilknuten även kallad dalaknut.

Tillverkningen av våra timmerstommar sker som ett rent hantverk där endast handverktygens spår går att se på den färdiga stommen.

LEVERANS & PRIS
Våra hus levereras som en komplett timmerstomme. Denna monteras sedan upp av oss på er byggplats. I vissa fall kan vi även erbjuda fortsatta snickerier för ett nyckelfärdigt hus.

Priset för en timmerstomme varierar beroende på timrets dimension, stocklängder, antal knutar, knuttyp med mera. Då vi fått en förfrågan från er och vi tillsammans kommit fram till en specifikation räknar vi ut ett pris.